Aktuelni projekti

Na ovoj stranici će Vam biti predstavljeni završeni i tekući projekti Studija INGOT.

Djeram Pijaca
an image

Poštujući zadate planske uslove, oblik i konfiguraciju parcele i terena, objekat je projektovan tako da se obezbedi najveća moguća funkcionalnost stanovanja i delatnosti u datom prostoru. Stanovi su ogranizovani oko stepenišnog prostora postavljenog u stredšnjem delu objekta iz koga se direktno pristupa stanovima i putničkom liftu. U lokale se pristupa sa nivoa ulice, tako da se u niskom prizemlju nalaze jedan jednoetažna lokal i jedan dvoetažni lokal, dok se na nivou prizemlja nalaze dva jednoetažna lokala. Na nivou prizemlja projektovan je ulaz u stambeni deo objakta. Na 1-om, 2-om, 3-em, je projektovano po 4 stana, na 4-om povučenom spratu dva stana, od kojih jedan, na uglu dvoetažni, a na 5-om povučenom spratu je projektovan 1 stan, što čini ukupno 15 stanova, u objektu.

Zvezdara
an image

Spoljni izgled objekta je istaknut svojim volumenom i oblikovanjem i predstavlja nastavak moderne gradnje koji je u makro-okruženju prekinut 1944. godine. Iz nivoa prizemlja su projektovani ulazi, prilaz putničkom liftu, stepeništu i stanovima. Iz garaža je data direktna veza liftom i stepeništem do svih stanova na spratovima. Geometrijska karakteristika objekta je takva da je iskorišćena dispozicija parcela i da objekat komunicira prostorno na tri fronta odnosno ulice. Princip arhitektonskog oblikovanja je takav da se objekat sastoji iz dve razdvojene celine iste važnosti, karaktera i funkcije, što daje mogućnost da se u okviru istog korpusa funkcija razvije na više načina.

Zemun
an image

Spoljni izgled objekata je usklađen sa ambijentalnom celinom makrookruženja. Sa nivoa prizemlja je projektovan stambeni ulaz prema, stepeništu liftu i stanovima u prizemlju, na prvom,drugom i povučenom spratu, sa nivoa prizemlja, koji je i nivo ulice, pristupa se garaži, iz koje je data direktna veza liftom i stepeništem, do svih stanova. Dok se lokalima se pristupa iz ulice.